History

L.A. Meyer var født i 1831 på Strand i Nesna kommune. Familien var opprinnelig tysk, men innvandret over Helsingør på slutten av 1600-tallet. Bestefaren var sogneprest i Vefsn og faren drev bondehandel og gjestgiveri på Strand. Meyer kom til Rana i 1859 etter først å ha prøvd seg som handelsmann på Vikholmen. Året etter fikk han bevilling til å drive handelshus og gjestgiveri. Flere store branner rammet familien de første årene og rundt 1880 startet arbeidet med Heim, det som i dag kalles gamlebygget på Scandic Meyergården Hotell.

Arkitekt Ole F. Ebbel ble hentet fra Trondheim og bygningen oppføres i sveitserstil. Muren ble reist i tilhogd naturstein hentet litt lenger opp på eiendommen, tømmer ble hogd og fraktet fra Namdalen med båt. Trebygningen ble oppført av J. Lilleby, også han fra Trøndelag, han hadde også ansvaret for alle utskårne detaljer i takkonstruksjonen. Arbeidet var hardt og krevende og først rundt 1890 er Heim klar for innflytting. Første etasje inneholdt bibliotek, spisesal, hjørnestue, storstue og en stor trappehall opp til soveromsfløyene i andre etasje. Det ruvet nok ganske godt i landskapet på daværende Mo med sine fulle to etasjer samt kvistloft.

Rundt bygningen ble det anlagt en storslagen park med benker, busker, andedam, lysthus og solur. I hagen plantes bærbusker, prydbusker, trær og eksotiske blomster. Hele hagen var inngjerdet med hvit stakitt, stolpene utskåret som dragehoder og i inngangen var det reist en portal av hvalkjever. Parken ble en lokal attraksjon, og etter hvert kjent utover i distriktet. Den er blant annet omtalt i statsgartner Nøviks bok av 1902.

Familien drev vellykket handelsvirksomhet og i det tradisjonsrike hjem ble reisende mottatt med stor gjestfrihet. Som en kuriositet kan det nevnes at Meyer var vertskap for Oskar den 2. da han i 1873 ga audiens for bygdefolket og likeså for Kong Haakon og Dronning Maud på deres Nord-Norges turer i 1907 og 1922. L.A. Meyer bodde på Heim fram til 1903 da sønnen Hans Meyer overtok. Sammen med sin kone Tora fortsatte det unge paret å holde åpent hus og være det gode vertskapet. Hans døde allerede i 1926 og Tora får huset utskilt fra den øvrige virksomheten. Hun innså snart at gjestfriheten måtte gjøres noe mer lønnsom og fra 1928 drev hun Heim som hotell. Heim endrer navn til Meyergården Turisthotell og fruen setter i høy grad sitt personlige preg på den nye virksomheten. Hun velger blant annet ikke å bruke romnummer på hotellværelsene, men benytter i stedet navn fra det store utlandet.

Etter Tora Meyers død 1948 overtar datteren Valborg Meyer. Mo i Rana er i rivende utvikling som jernverks- og gruveby, noe som får innvirkning på de gamle handelshus. Fra ladested med ett par tusen mennesker ekspanderer Mo i Rana til en by med over tjue tusen innbyggere i løpet av få år.

Meyergården Turisthotell ble et sentrum og ankerfeste i det raskt voksende samfunnet og som arbeidsplass ga det status i lokalsamfunnet. På grunn av den enorme befolkningsveksten ble varemangelen i Rana særlig merkbar og etterkrigstiden gjorde det ikke enkelt å drive hotell. I kjølvannet av den nye statlige industrien strømmer det på av delegasjoner fra Storting, regjering, ingeniører og forskere. Utfordringene stod i kø for den nye husfruen, men hun mestret oppgaven med den største selvfølgelighet. Hun innså behovet for utvidelse av bedriften. Den omdannes til aksjeselskap med lokale investorer og i 1952 avsluttes første byggetrinn i en nesten kontinuerlig utbygging av hotellet fram til i dag. To nye etasjer knyttet sammen med det eksisterende huset ble et kjærkomment tilbud i et presset hotellmarked. Senere kom ny spisesal, resepsjon, kafe og restaurant Søilen.

Videre utbygging var: 1964 kom det 45 nye hotellrom, møterommene 101,102,106 og 107. I 1978 kom det 30 nye hotellrom, møterommene A, B og C. I 1990 kom det 40 nye hotellrom, kurs og konferansesenter oppføres på naboeiendom og knyttes til hovedbygget med bro. I 1991 kommer Ramona nattklubb, som blir Nord-Norges største nattklubb. I 1997 kommer Big Ben Pub. I 2014 kom det 96 nye hotellrom og 10 nye møterom med maks kapasitet på 900 pers, hotellet blir Nord-Norges tredje største hotell. Pr. 2021 rommer Meyergården 249 hotellrom og om lag 475 sengeplasser. Hotellet har møteromskapasitet på 1500 personer og konsertkapasitet til 1000 gjester, og er det største hotellet i Nordland fylke.

Gamlebygget er i dag en vernet bygning og brukes daglig. Første etasje til arrangementer av ulike slag, andre og tredje etasje som et rimelig bo alternativ til øvrige hotellrom. De 100 år gamle stuene, med interiør fra samme tid, vitner om en ikke alt for fjern fortid, men forteller også historien om de gamle handelshus og familiene Meyers betydning i vårt lokalsamfunn.