Conference

Nord-Norges tredje største hotell Scandic Meyergården har møterom i alle størrelser fra 10-900 personer.
Det er totalt 15 møterom på hotellet og 239 rom.
Dagpakke (møteromsleie, kaffe/te, pauseservering og lunsj).

Du kan kontakte booking: hilde@meyergarden.no, eller tlf +47 75134063.